Атакувайте въпреки всичко?


venci??
Ниво 154
Жизнени точки
100 %
Опит
46.09 %
Сила
1309
Сръчност
1694
Ловкост
1309
Физика
996
Чар
1181
Интелект
1309
Броня 39590
Щета 1040 - 1140
Внимание

Този предмет ще се свърже с душата Ви, веднага щом го сложите и няма да можете да търгувате с него!Гилдия: TANGRA [_BUL_]

Описание на героя

Много Отмъстителен..
Чети--Неразумни юроди..
30.05.2011 - 14:22:55 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 101
Wed, 31.08.2011 - 21:34:33 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 102
Tue, 06.12.2011 - 05:43:41 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 103
26.07.2012 - 00:32:31 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 106
Wed, 03.10.2012 - 00:07:20 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 107
Tue, 25.12.2012 - 18:36:18 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 108
Fri, 29.03.2013 - 19:28:25 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 109
Mon, 01.07.2013 - 14:32:57 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 110
Wed, 16.10.2013 - 19:31:46 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 111
Fri, 31.01.2014 - 20:57:59 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 112
Sun, 25.05.2014 - 20:37:29 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 113
Sat, 01.11.2014 - 12:47:59 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 114
Sun, 08.02.2015 - 15:57:42 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 115
Thu, 07.05.2015 - 12:56:05 Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 116
25.05.2016 19:58
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 119
Достигнахте ново ниво
19.08.2016 22:56
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 120
29.10.2016 13:24
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 121
Достигнахте ново ниво
18.01.2017 17:43
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 122
Sun, 09.07.2017 - 00:10:43
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 123
Thu, 12.10.2017 - 20:53:54
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 124
Thu, 14.12.2017 - 09:29:33
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 125
Sat, 27.01.2018 - 04:16:46
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 126
Sat, 24.03.2018 - 12:58:09
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 127
Wed, 09.05.2018 - 20:33:10
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 128
Sat, 23.06.2018 - 10:23:47
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 129
Sat, 04.08.2018 - 00:46:04
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 130
Mon, 17.09.2018 - 20:01:39
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 131
Thu, 01.11.2018 - 16:51:46
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 132
Mon, 24.12.2018 - 00:27:39
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 133
Thu, 07.02.2019 - 20:50:03
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 134
Thu, 04.04.2019 - 17:45:42
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 135
Sun, 19.05.2019 - 17:05:38
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 136
Sat, 29.06.2019 - 14:54:12
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 137
Sun, 25.08.2019 - 18:19:12
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 138
Tue, 08.10.2019 - 15:58:17
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 139
Wed, 20.11.2019 - 16:53:25
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 140
Wed, 01.01.2020 - 20:22:38
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 145
Fri, 28.08.2020 - 18:10:45
Tue, 23.02.2021 - 07:12:42
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 150
Wed, 07.04.2021 - 20:37:57
Спечелихте опит и качихте ниво. Новото ви ниво е: 151